fbpx

Medlemsbetingelser

Medlemskab:

Nøglekortet må kun benyttes af det medlem, hvis personlige oplysninger er registreret på kortet. Benytter en anden person Fitness på 1.`s faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt det til enhver tid gældende kontrolgebyr (pt. kr. 500,-).

Hvis nøglekortet bortkommer eller beskadiges kan der udstedes et nyt mod betaling af kr. 100,-. Prisændringer sker efter en årlig indeksregulering pr. 1. januar, som tager udgangspunkt i gennemsnitsprisen af alle medlemskaber og centerets aktuelle udgifter, som ikke varsles. Andre prisændringer og ændringer i medlemsbetingelserne, kan ske med 30 dages varsel. Disse informationer vil blive skrevet ud i en mail (hvis mailadresse ikke er skrevet korrekt ind er det på eget ansvar).

Medlemskab for unge:

Unge som ikke er fyldt 18 år eller er umyndige, skal medlemmets forældre eller værge tegne medlemskabet.

Pause:

Det er muligt at sætte sit medlemskab på pause i max 3 måneder. Pausegebyret er kr. 150,-. Vil man yderlig sættes på pause efter 3 måneder betales igen 150,-. Man kan til hver en tid ophæve sin pause før tid, men man får ikke tilsvarende betaling tilbage.

Varighed og opsigelse:

Medlemmer skal rette henvendelse til info@fitnesspaa1.dk ved opsigelse af medlemskab, ændring af navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og bankoplysninger mm.

Medlemskabet er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til gældende regler. For PBS medlemskaber vil opsigelsesperioden være løbende måned plus en måned. Opsiger man imens man er på pause, vil opsigelsesperioden starte måneden efter pausens ophør (hvilket bliver til 2 fulde måneders opsigelse).

Bliver Fitness på 1. ikke benyttet, betales kontingenter ikke tilbage.

Betaling:

Ved oprettelse af kontant medlemskab 1, 3, 6 eller 12 måneder, betales der forud for hele aftaleperioden, samt kontant for oprettelsesgebyr. Der kan ikke ske tilbagebetaling ved disse kontante medlemskaber såfremt medlemskabet ikke benyttes, uanset årsag. Der hæftes for hele perioden.

Ved oprettelse af PBS medlemskaber, betales der for oprettelsesgebyr, den løbende måned plus næste måned. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra din konto + betalingsservicegebyr på 11,-. Kreditkort modtages ikke.

Hvis medlemskabet ikke betales til tiden, vil nøglekortet blive spærret og medlemmet vil ikke have ret til at benytte centeret. Fitness på 1. kan opsige medlemskabet uden yderligere varsel. Medlemmet vil blive pålagt et gebyr på kr. 25,- hver måned, hvis ikke betalingsservice er tilmeldt inden d. 15. i måneden.

Glemmer eller undgår man betaling, vil en rykkerprocedure blive påbegyndt og ens medlemskort vil blive spærret, indtil det udestående er betalt og der vil blive pålagt et genåbningsgebyr på kr. 100,-. Rykkergebyret er kr. 100,- pr. gang. Der pålægges ligeledes et administrationsgebyr på kr. 100,-, samt 4% af det udestående hver måned, indtil der er betalt. Betales der ikke, vil Dansk Inkasso overtage sagen.

Brug af Fitness på 1.:

Et medlem skal scanne sit medlemskort på kortlæseren ved døren for at få adgang til centeret - også mellem kl. 14.00 til 17.00. Kommer man flere på en gang, skal alle medlemmer scanne sit medlemskort. Udendørssko skal sættes på skohylderne ved indgangen eller tages med op i omklædningsrummet. (Husk at tage dem af inden du bevæger dig ind i centret). Under træning, skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørstræning, derfor ingen brug af sko, der bruges eller har været brugt udendørs.


Ved træning i maskinerne, anbefales at der benyttes et håndklæde. Maskinerne aftørres efter brug med papir og sprit. Sprit påføres på papiret og ikke på maskinen.

Er medlemmet i tvivl om brugen af redskaber mm., spørg her personalet.

Medlemmet anbefales, at benytte sikkerhedsbokse til værdigenstande, da Fitness på 1. ikke er ansvarlige for tyveri.


Fitness på 1. skal forlades i henhold til åbningstider angivet ved indgangen og på www.fitnesspaa1.dk

Udløses alarmen grundet medlemmet ikke har forladt Fitness på 1. i tide (kl. 23.00) vil en regning på kr. 2.500,- blive tilsendt den pågældende.

Helbredstilstand og skader:

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness på 1.

Fitness på 1. er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

Skader på materiellet ved forkert brug erstattes af medlemmet, som har forårsaget skaden og en regning på beløbet vil blive tilsendt den pågældende.

Ordensregler:

Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden, som træningen skrider frem.

Rygning er ikke tilladt i og omkring Fitness på 1.

Nødudgangene i centeret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.

Hvis vinduer åbnes skal de lukkes inden Fitness på 1. forlades. I regnvejr må vinduerne ikke åbnes pga. vandskade.

Vindueskarmene er ikke beregnet til at sidde i og skal ikke benyttes til private ejendele.

Barbering, hårklipning eller anden form for hårfjerning er ikke tilladt hos Fitness på 1.

Glemte sager:

Alt hvad du måtte glemme i Fitness på 1. opbevares i 10 dage og kasseres herefter.

Holdregler:

Når du skal til holdtræning skal du altid tilmelde dig på hjemmesiden (www.fitnesspaa1.dk) eller ringe på 21133606.

Indtast brugernavn og adgangskode. Du kan også tilmelde dig på computeren i centeret ved brug af dit nøglekort, senest 2 timer før.

Bliver du forhindret til dit hold, skal du afmelde dig holdet senest 2 timer før holdstart.

Du skal registrere dig på computeren som fremmødt inden holdstart.

Det er computerens ur der afgør om du har registreret dig til tiden.

Hvis du er forsinket kan du ringe mandag-torsdag mellem kl. 10.00 til kl. 17.00 på 21133606 eller sende en mail til info@fitnesspaa1.dk (Dog i god tid!). Personalet vil her registrere dig som fremmødt hurtigst muligt. Hvis du kommer for sent til holdstart eller glemmer at registrere dit fremmøde i centeret, erlægges en bøde på kr. 50,-. Ved kontante medlemskaber vil medlemskabet blive konfiskeret indtil bøden er betalt. Betales bøden ikke vil medlemskabet blive stoppet og der betales ikke det resterende af medlemskabet tilbage.