Medlemsbetingelser

Medlemskab:

Nøglekortet må kun benyttes af det medlem hvis personlige oplysninger er registreret på kortet. Benytter en anden person Fitness på 1.`s faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt det til enhver tid gældende kontrolgebyr (pt. kr. 500,-).

Hvis nøglekortet bortkommer eller beskadiges kan der udstedes et nyt mod betaling af kr. 100,-. Prisændring for medlemskabet kan ske med 30 dages varsel. Disse informationer vil blive skrevet ud i en mail (hvis mailadresse ikke er skrevet korrekt ind er det på eget ansvar).

Medlemskab for unge:

Unge som ikke er fyldt 18 år eller er umyndige skal medlemmets forældre eller værge tegne medlemskabet.

Pause:

Det er muligt at sætte sit medlemskab på pause i max 3 måneder. Pause Gebyret er kr. 150,-

Varighed og opsigelse:

Medlemmer skal rette henvendelse til info@fitnesspaa1.dk ved opsigelse af medlemskab og ændring af navn, adresse, telefonnummer, mail adresse og bankoplysninger mm.

Medlemskabet er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til gældende regler. For PBS medlemskaber vil opsigelsesperioden være løbende måned plus en måned.

Bliver Fitness på 1. ikke benyttet betales kontingenter ikke tilbage.

Betaling:

Ved oprettelse af kontant medlemskab 1, 3, 6 eller 12 måneder, betales der forud for hele aftaleperioden samt kontant for oprettelsesgebyr. Der kan ikke ske tilbagebetaling ved disse kontante medlemskab former såfremt medlemskabet ikke benyttes, uanset årsag. Der hæftes for hele perioden.

Ved oprettelse af PBS medlemskaber betales der for oprettelsesgebyr, den løbende måned og næste måned. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra din konto + betalingsservicegebyr. Kreditkort modtages ikke.

Hvis medlemskabet ikke betales til tiden, vil nøglekortet blive spærret og medlemmet vil ikke have ret til at benytte centeret. Medlemskabet opsiges uden yderligere varsel. Tilmeldes girokortet ikke nets/betalingsservice, pålægges et gebyr på kr. 25,- per måned. Afvises eller betales betalingsservice ikke, vil et girokort blive tilsendt og et gebyr vil blive pålagt på kr. 25,-.

Brug af Fitness på 1.:

Et medlem skal indlæse sit nøglekort i kortlæser ved døren for at få adgang til centeret – også mellem kl. 14.00 til 17.00. Udendørs sko skal sættes på skohylderne ved indgangen eller tages med op i omklædningsrummet. (Husk at tage dem af inden du bevæger dig ind i centret).

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning, derfor ingen brug af sko der bruges eller har været brugt udendørs.

Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Maskinerne aftørres efter brug.

Er medlemmet i tvivl om brugen af redskaber eller hvor meget belastning redskaberne kan klare, spørg her personalet..

Medlemmet anbefales, at benytte sikkerheds-bokse til værdigenstande, da Fitness på 1. ikke er ansvarlig for tyveri.

Fitness på 1. skal forlades i henhold til åbningstider angivet ved indgangen og på www.fitnesspaa1.dk

Udløses alarmen pga. at medlemmet ikke har forladt Fitness på 1. i tide (kl. 22.00) vil en regning på kr. 1.600,- blive tilsendt den pågældende.

Helbredstilstand og skader:

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness på 1.

Fitness på 1. er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

Skader på materiellet ved forkert brug erstattes af medlemmet som har forårsaget skaden og en regning på beløbet vil blive tilsendt den pågældende.

Ordensregler:

Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

Rygning er ikke tilladt i og omkring Fitness på 1.

Nødudgangene i centeret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.

Hvis vinduer åbnes skal de lukkes inden Fitness på 1. forlades. I regnvejr må vinduerne ikke åbnes pga. vandskade.

Vindueskarmene er ikke beregnet til at sidde i og skal ikke benyttes til private ejendele.

Barbering, hårklipning eller anden form for hårfjerning er ikke tilladt i Fitness på 1.

Glemte sager:

Alt hvad du måtte glemme i Fitness på 1. opbevares i 10 dage og kasseres herefter.

Holdregler:

Når du skal til holdtræning skal du altid tilmelde dig på hjemmesiden (www.fitnesspaa1.dk) eller ringe på 21133606.

Indtast brugernavn og adgangskode, du kan også tilmelde dig på computeren i centeret ved brug af dit nøglekort, senest 2 timer før.

Bliver du forhindret til dit hold, afmeldes holdet senest 2 timer før start.

Du skal registrere dig på computeren som fremmødt inden holdstart.

Det er computerens ur der afgør om du har registreret dig til tiden.

Hvis du er forsinket kan du ringe i hverdagene mellem kl. 10.00 og kl. 18.00 eller sende en sms til 21133606. Personalet vil her registrere dig som fremmødt hurtigst muligt. Hvis du kommer for sent til holdstart eller glemmer at registrerer fremmøde i centeret, erlægges en bøde på kr. 50,-. Ved kontante medlemskaber vil medlemskabet blive konfiskeret indtil bøden er betalt. Betales bøden ikke vil medlemskabet blive stoppet og der betales ikke det resterende af medlemskabet tilbage.

Bliv medlem

Når du tilmelder bliver du kontaktet på telefon eller mail.

Husk pensionister og studerende får 42kr medlemsrabat.

Du kan også komme ned i centrets åbningstider og tilmelde dig.