Alle medlemmer skal respektere betingelserne til enhver tid:

Medlemskab:

Nøglekortet må kun benyttes af det medlem hvis personlige oplysninger er registreret på kortet. Benytter en anden person Fitness på 1.`s faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt det til enhver tid gældende kontrolgebyr (pt. 500 kr.).

Hvis nøglekortet bortkommer eller beskadiges kan der udstedes et nyt mod betaling af kr. 100,00.

Prisændring for medlemskabet kan ske med 30 dages varsel ved opslag i centeret.

Medlemskab for unge:

Unge som ikke er fyldt 18 år eller er umyndige skal medlemmets forældre eller værge tegne medlemskabet.

Pause:

Pr. 12. december 2020, er det muligt at sætte sit medlemsskab på pause i optil 3 måneder. Pausegebyret er kr. 150,-

Varighed og opsigelse:

Medlemmer skal rette henvendelse til Frederik ved opsigelse af medlemskab og ændring af navn, adresse, telefonnummer, mail adresse og bankoplysninger.

Medlemskabet er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til gældende regler. For PBS medlemskaber vil opsigelsesperioden være løbende måned plus én måned.

Bliver Fitness på 1. ikke benyttet betales kontingenter ikke tilbage.

Betaling:

Ved oprettelse af kontant 1, 3, 6 eller 12 måneders medlemskab betales forud for hele aftaleperioden samt kontant for startgebyr og nøglekort. Der kan ikke ske tilbagebetaling ved disse kontante medlemskabsformer såfremt medlemskabet ikke benyttes, uanset årsag. Der hæftes for hele perioden.

Ved oprettelse af PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS og der betales for startgebyr, nøglekort og indeværende måned + evt. yderligere én måned. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra din konto. Kreditkort modtages ikke.

Hvis medlemskabet ikke betales til tiden, vil nøglekortet blive spærret og medlemmet vil ikke have ret til at benytte centeret. Medlemskabet opsiges uden yderligere varsel. Tilmeldes girokortet ikke nets/betalingsservice, pålægges et gebyr på kr. 25,00 per måned.

Brug af Fitness på 1.:

Et medlem skal indlæse sit nøglekort i kortlæser ved døren for at få adgang til centeret også mellem kl. 14.00 til 17.00. Udendørs sko skal sættes på skohylderne ved indgangen.

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning, derfor ingen brug af sko der bruges eller har været brugt udendørs.

Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Maskinerne aftørres efter brug.

Er medlemmet i tvivl om brugen af redskaber eller hvor meget belastning redskaberne kan klare, spørg Frederik.

Medlemmet anbefales, at benytte sikkerheds-bokse til værdigenstande, da Fitness på 1. ikke er ansvarlig for tyveri.

Fitness på 1. skal forlades i henhold til åbningstider angivet ved indgangen og på www.fitnesspaa1.dk

Udløses alarmen p.g.a. at medlemmet ikke har forladt Fitness på 1. i tide (kl. 22.00) vil en regning på kr. 1.600,00 blive tilsendt den pågældendes hjemme adresse.

Helbredstilstand og skader:

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness på 1.

Fitness på 1. er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

Skader på materiellet ved forkert brug erstattes af medlemmet som har forårsaget skaden og en regning på beløbet vil blive tilsendt den pågældendes hjemme adresse.

Ordensregler:

Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.

Mobiltelefoner må kun benyttes til musik.

Rygning er ikke tilladt i og omkring Fitness på 1.

Nødudgangene i centeret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.

Hvis vinduer åbnes skal de lukkes inden Fitness på 1. forlades. I regnvejr må vinduerne ikke åbnes p.g.a vandskade. Vindueskarmene er ikke beregnet til at sidde i og skal ikke benyttes til private ejendele.

Barbering, hårklipning eller anden form for hårfjerning er ikke tilladt i Fitness på 1.

Glemte sager:

Alt hvad du måtte glemme i Fitness på 1. opbevares i 10 dage og kasseres herefter.

Holdregler:

Når du skal til holdtræning skal du altid tilmelde dig på hjemmesiden (www.fitnesspaa1.dk) eller direkte HER senest 2 timer før holdstart.

Indtast brugernavn og adgangskode, du kan også tilmelde dig på computeren i centeret ved brug af dit nøglekort, senest 2 timer før.

Bliver du forhindret til dit morgen eller formiddags-hold, afmeld senest kl. 20.00 aftenen forinden på hjemmesiden.

Eftermiddags- og aftenhold afmeldes senest 2 timer før holdstart på hjemmesiden.

Du skal registrere dig på computeren som fremmødt inden holdstart.

Det er computerens ur der afgør om du har registreret dig til tiden.

Hvis du er forsinket kan du ringe på hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 18.00 eller sende en sms til Frederik (21133606). Jeg vil da registrere dig som fremmødt, såfremt jeg er i nærheden af en computer.

Hvis du kommer for sent til holdstart eller glemmer at registrerer fremmøde i centeret, erlægges en bøde på kr. 50,00.

Medlemsbetingelserne er senest opdateret den 05.12.2020

 • Holdtimer

  Næste hold

 • Medlemskab - PBS

  Betaling via PBS

  • Via PBS
   kr. 275
  • Via PBS, inkl. holdtræning
   kr. 340
  • Studerende (ekskl. hold)
   kr. 233
  • Folk over 65 (ekskl. hold)
   kr. 233
  • Studerende (inkl. hold)
   kr. 298
  • Folk over 65 (inkl. hold)
   kr. 298
 • Medlemskab - kontant

  Kontant betaling (ekskl. hold)

  • 12 måneder
   kr. 2.995
  • 6 måneder
   kr. 1.695
  • 3 måneder
   kr. 1.195
  • 1 måned
   kr. 395
 • Diverse gebyrer

  Betales kun én gang

  • Indmeldelsesgebyr
   Kr. 150
  • Træningsprogram
   Kr. 150
  • Prøvetime
   Kr. 50
  • Erstatnings-nøgle
   Kr. 80