• Step Aerobic

    Step-aerobic er træning for både hjerne og hjerte. Det er konditionstræning på bænk, hvor vi laver 3 små serier, som vi kombinerer til sidst. Du får høj puls, og vi garanterer, at du får brændt en masse kalorier af. Det er supersjovt, så tiden flyver af sted, og det ser ofte sværere ud end det er…

    Begynderhold mandag kl. 17-18
    Let øvet hold torsdag kl. 17.45-19
    Let øvet hold inkl. mave/ryg lørdag kl. 10-11.15