Persondata politik Fitness på 1.

Fitness på 1. er data ansvarlig for behandling af alle de data og oplysninger vi har på dig.

Flexybox er det styringssystem som vi bruger, og er dem vi sender alles betalingsfiler (medlemskaber) til Nets igennem.

Ved udmeldelse vil alle oplysninger blive slettet efter 3 dage, fra Fitness på 1. og Flexybox.

Data oplysninger vi har på dig er:

Billede

Cpr. Nummer

Navn

Adresse

Telefon nummer

E-mailadresse

Registreringsnummer

Kontonummer

Cpr. Nummer, kontonummer og registreringsnummer, bruges til at kunne dokumentere at du er den retmæssige ejer af denne bankkonto.

Billede, navn og adresse bruges til at se at du er den rette bruger af nøglekortet.

Telefon nummer og e-mailadresse bruges til at kunne sende info ud til dig vedrørende Fitness på 1.

Der er ingen af disse oplysninger der videregives, hverken af Fitness på 1. eller Flexybox.

Fitness på 1. har overvågning i alle rum, dog ikke i bad, omklædning og toiletter. Alle optagelser bliver slettet efter 3 uger.